Restrukturyzacja kredytów- idealna droga do kredytowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.