Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu popularna w naszym kraju


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wobec tego jest relatywnie łatwa. Chcemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.