Restrukturyzacja kredytów- bardzo dobre rozwiązanie dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie łatwa. Chcemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy starannie spłacać weryfikuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.