Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.