Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się mieć adekwatną wiedzę już stricte prawną. Gdyż musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.