Restrukturyzacja kredytów w trudnych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.