Restrukturyzacja kredytów według sprawdzonego specjalisty kredytowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.