Restrukturyzacja kredytów- porady fachowców na bezzwłoczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność w takim razie jest względnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni przez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.