Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja wobec tego jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.