Restrukturyzacja kredytów- idealne rozwiązanie dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność w takim przypadku jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się posiadać właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.