Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność w takim razie jest względnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba mieć adekwatną wiedzę już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.