Restrukturyzacja kredytów w uciążliwych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.