Restrukturyzacja kredytów jest coraz to bardziej popularna nad Wisłą


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest relatywnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać właściwą wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.