Restrukturyzacja kredytów jest coraz to w wyższym stopniu popularna nad Wisłą


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie prosta. Pragniemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.