Restrukturyzacja kredytów jako środek na kredytowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.