Restrukturyzacja kredytów- bardzo dobre rozwiązanie dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wówczas jest względnie prosta. Potrzebujemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.