Restrukturyzacja kredytów w przykrych czasach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest względnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.