Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowej recesji


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.