Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Ponieważ musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.