Restrukturyzacja kredytów okiem sprawdzonego konsultanta pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wobec tego jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.