Restrukturyzacja kredytów według sprawdzonego doradcy kredytowego


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.