Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawną. Ponieważ musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.