Restrukturyzacja kredytów według doświadczonego konsultanta pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest względnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę już stricte prawną. Gdyż musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.