Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz znać


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja wówczas jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.