Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowej recesji


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność w takim przypadku jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.