Restrukturyzacja kredytów- kompendium informacji dla kredytobiorcy


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy starannie spłacać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.