Restrukturyzacja kredytów w przykrych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wobec tego jest względnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.