Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest względnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba posiadać należytą wiedzę już stricte prawną. Ponieważ trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.