Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na finansowe troski


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.