က်ေနာ္ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးကိုအရင္တင္လိုက္ပါမယ္

က်ေနာ္ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးကိုအရင္တင္လိုက္ပါမယ္က်ေနာ္နာမည္ကေတာ့ေမာင္ေက်ာ္ေဇာပါေတာင္ၾကီးသားေလးပါအခုေတာ့မိတၳီလာမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္အသက္ကေတာ့၂၀ပါ