Restrukturyzacja kredytów- wskazówki fachowców na bezzwłoczne wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.