Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz wiedzieć


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wówczas jest relatywnie łatwa. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.