Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy praktycznej dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest relatywnie prosta. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.