Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie prosta. Chcemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.