Restrukturyzacja kredytów- rady fachowców na błyskawiczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wobec tego jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.