Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest względnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.