Restrukturyzacja kredytów- rady profesjonalistów na bezzwłoczne wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.