Restrukturyzacja kredytów w uciążliwych czasach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wobec tego jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.