Restrukturyzacja kredytów- porady znawców na szybkie wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie łatwa. Pragniemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.