Restrukturyzacja kredytów- rady specjalistów na szybkie wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest względnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.