Restrukturyzacja kredytów według doświadczonego eksperta kredytowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać należytą wiedzę już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.