Vaše doučovanie

Vaše doučovanie

Doučovanie školských predmetov

Majú vaše deti problémy s predmetmi, ktoré sa učia v škole? Už ich nemusia mať, učitelia školských predmetov vám radi pomôžu. Naším cieľom je úspech vašich detí v škole.

Učíme a doučujeme účtovníctvo, matematiku, deskriptívnu geometriu, chémiu, biológiu, dejepis, občiansku náuku, fyziku a statiku. Učíme žiakov základných a študentov stredných škôl, pripravíme vaše deti na písomky, skúšky ale aj na maturitu. Na hodine preberieme teóriu ale aj praktické využitie toho čo deti učíme. Výučba prebieha u klienta doma, u učiteľa doma alebo na vopred dohodnutom mieste. Vždy sa snažíme vysvetliť učebnú látku aby študent danú problematiku chápal a vedel sa v nej orientovať, učíme názorne a na príkladoch. Odučili sme už stovky klientov, ktorí vďaka nám pochopili to čo ich nevedeli naučiť v škole.

 

Viac informácií o nás  a našich službách nájdete na stránke http://www.filip-en.eu