Restrukturyzacja kredytów- doskonałe wyjście dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim razie jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba posiadać należytą wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.