Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest relatywnie łatwa. Chcemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.