Restrukturyzacja kredytów- wszystko co powienieneś znać


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać właściwą wiedzę już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.