Restrukturyzacja kredytów- porady ekspertów na szybkie wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.