Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest względnie nieskomplikowana. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.