Restrukturyzacja kredytów- idealne wyjście dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest relatywnie łatwa. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.