Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowej recesji


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wówczas jest względnie łatwa. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się posiadać należytą wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.