Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu popularna nad Wisłą


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.